All I want for Christmas
By:SEYSM
Added:Wednesday December 25, 2019, 12:11 AM
Title:All I want for Christmas
All I want for Christmas Is

World peace? Materyal na bagay? o kasiyahan?

Kahit ano man iyon, ang Pasko ay nandito na at dapat ka nang mag-umpisang magpakabait, dahil “Santa Claus is coming to town!”. Ngunit ngayong Pasko, ano nga ba talaga ang hinihiling ng puso mo?

Ako ang nais ko Lang siguro maging masaya at kumpleto ang pamilya ko at maging masaya din taong mahal ko.

Lahat tayo ay may kanya-kanyang hiling, ngunit naalala ba natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng Pasko? Ang ....
more
Add Comment
Comments(0)
My Own Story
All myblogs of SEYSM
Fast Read
Myblogs
Home TopLogin