Ibat-ibang Uri ng Tao
By:Granger
Added:Sunday July 24, 2016, 12:08 PM
Title:Ibat-ibang Uri ng Tao
Maraming klase o uri ng tao sa mundo. Ang ilan sa kanila ay madalas na natin makasalamuha sa pangaraw-araw nating pamumuhay. Hindi lang natin Alam at hindi tayo aware.-thinking-
Narito ang ilan sa mga uri ng tao na kadalasang masasalamin base sa kanilang ginagawa,pamumuhay at paguugali.

Taong Bato(not to be confused with General Bato)Magkaiba sila..Ang mga taong bato ay uri ng tao na ubod ng manhid,walang pakiramdam sa mga bagay na nagyayari sa kanilang kapaligiran. Wala silang pakial....
more
Add Comment
Comments(7)
Student Confession
All myblogs of Granger
Fast Read
Myblogs
Home TopLogin