Filipino Grammar
By:lovespell
Added:Thursday June 16, 2016, 06:29 PM
Title:Filipino Grammar
1. Isa sa mga kadalasang pagkakamali ay ang pag gamit ng NANG at NG.
NANG
- kung PAANO isinasagawa ang kilos.
Ex. Paano nagmahal? - Nagmahal nang seryoso.
Paano tumawa? - Tumawa nang napakalakas.
Paano pumila? - Pumila nang maayos.
NG
- kapag sinasagot ang ANO.
Ex. Ano ang kinain mo? - Kumain ako ng adobo.
Ano ang ininom mo? - Uminom ako ng softdrinks.
2. RIN vs DIN
- kapag nagtatapos sa A, E, I, O, U ang sinundang salita, ang dapat gamitin ay RIN.
Ex. Bagsak pa rin ako.
Sa kanya pa....
more
Add Comment
Comments(4)
Student Confession
All myblogs of lovespell
Fast Read
Myblogs
Home TopLogin