magkasintahan nag-uusap
By:cyrus_
Added:Wednesday August 13, 2014, 01:09 PM
Title:magkasintahan nag-uusap
itle: MAGKASINTAHAN NAG UUSAP
Magkasintahan nag uusap
Girl: Gaano mo ako kamahal?
(kinuha ang kamay ng girl at inilagay sa
ilalim ng br**f)
Boy: ganito ka strong ang ang pagmamahal
ko sayo..
Girl: (natahimik)
Boy: ikaw, mahal mo ba ako??
(kinuha ang kamay ng boy at inilagay sa
ilalim ng pa**y)
Girl: lalaki ba ang butas nyan kung hindi pa
kita mahal..
Hahahaha-haha-kogtar-
Add Comment
Comments(0)
All About Love
All myblogs of cyrus_
Fast Read
Myblogs
Home TopLogin